IIR
Ústav mezinárodních vztahů - Praha
Institute of International Relations - Prague

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 – Mala Strana, tel: +420 251 108 111, fax: +420 251 108 222
 
perspectives.cz

O časopisu

Pololetník ÚMV

Perspectives (ISSN 1210-762X) je recenzovaný odborný časopis, vydávaný dvakrát ročně v anglickém jazyce. Jeho podtitul zní The Review of International Affairs. Vychází od roku 1993 a je recenzovaný od roku 2002. V současnosti je vůdčím časopisem ve svém oboru v celém regionu střední a východní Evropy. Zabývá se řadou otázek od teorií mezinárodních vztahů po soudobou mezinárodní politiku, včetně regionálních a globálních problémů, jež ovlivňují mezinárodní vztahy.

Články publikované v Perspectives jsou vždy pevně ukotveny v teoretickém rámci a využívají relevantní metodologické nástroje. Za účelem dosažení těchto vysokých standardů prochází všechny články navržené k publikaci recenzním řízením. Recenzi článku tak poskytují vždy minimálně dva až tři světově uznávaní odborníci na danou problematiku. Na základě jejich zprávy je pak článek buď publikován, vrácen k autorovi k dopracování či zamítnut.

Publikování v Perspectives umožňuje šířit názory a výsledky výzkumu publiku po celém světě, neboť mezi předplatiteli jsou jednotlivci, vědecké instituce, think-tanky, mezinárodní organizace, veřejné knihovny a prestižní databáze odborných článků, jako např.:

Bundeszentrale für politische Bildung,
Danish Institute for International Studies,
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.,
EBSCO Publishing,
European Commission,
European Free Trade Association,
Friedrich-Ebert-Stiftung,
Institut für Europäische Politik,
International Institute for Strategic Studies,
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.,
Library of Congress,
NATO,
Netherlands Institute of International Relations (CLINGENDAEL),
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),
United Nations,
Deutsche Bundesbank,
European Investment Bank,
Finnish Institute of InternationalAffairs (UPI),
Institut Royal des Relations Internationales,
Institut SŠA i Kanady RAN (IKRAN),
International Committee of the Red Cross,
Rossijskaja nacionalnaja biblioteka,
Shanghai Institute of International Studies,
United States Institute of Peace and
South African Institute of International Affairs (SAIIA).

Abstrakty či názvy článků, publikovaných v Perspectives, lze také najít v databázích
Academic Search Premier (prostřednictvím EBSCO host),
ABI/INFORM Global,
Academic Research Library (prostřednictvím ProQuest),
World Affairs Online and Czech National Bibliography,
Columbia International Affairs Online a
IBSS London School of Economics and Political Science.

Zajímavosti o Perspectives

Perspectives citovány na stránkách Palgrave
Známé celosvětově působící akademické nakladatelství Palgrave Macmillan zveřejnilo na svých stránkách úryvek z recenze knihy "The Political Economy of New Slavery". Recenzi napsala Tereza Němcová v Perspectives 26 - Summer 2006.